راه اندازی مجتمع های فناوری در سطح کشور

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، بهزاد سلطانی بعدازظهر سه شنبه در نشست با شرکت های دانش بنیان که در پارک علم و فناوری امام خمینی (ره)قزوین برگزار شد، افزود: فلسفه راه اندازی مجتمع های فناوری ایجاد نماد و فرهنگ معماری جدید در استان ها است تا در کنار مجتمع هایی چون مجتمع…

چارچوبی مفهومی از مدل‌های کسب و کار مبتنی بر دانایی

چارچوبی مفهومی از مدل‌های کسب و کار مبتنی بر دانایی

البدوی، امیر؛ ساعدی، مهدی؛ چارچوبی مفهومی از مدل‌های کسب و کار مبتنی بر دانایی؛ مجله فنی و مهندسی تربیت مدرس؛ مجله علمی – پژوهشی فنی و مهندسی مدرس، شماره ١١، بهار ١٣٨٢، صفحه ۵۳-۶۳

دانلود