با هدف اخذ تسهیلات از محل وجوه طرح تکفا به منظور توسعه صنعت فناوری اطلاعات، طرح تجاری ارائه خدمات پشتیبانی از راه دور برای یکی از شرکتهای بزرگ کشور در حوزه تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه تدوین گردید. پس از ارزیابی این طرح، سقف وام قابل دریافت برای شرکت مصوب گردید.