هدف کارفرما از این پروژه، انعقاد قرارداد شراکت و جذب سرمایه گذاری حدود ۱۰۰ میلیارد تومانی برای تولید سیستمهای ذخیره سازی نوری (Optical Disc Storage) با ظرفیت ۱۰ تا ۶۰ ترابایت بود. بر همین اساس طرح تجاری شرکت برای تولید این محصول تدوین گردید.

عناصر اصلی این بیزنس پلن عبارتند از: تعریف مدل کسب کار، تعریف محصول، بررسی بازار و پیش بینی تقاضای محصول، برنامه عملیاتی، پیش بینی جریان نقدی، مدلسازی مالی و محاسبه شاخص های مالی طرح شامل خالص ارزش فعلی طرح (Net Present Value – NPV)، نرخ بازده داخلی (Internal Rate of Return – IRR)، دوره برگشت سرمایه (Payback Period) و همچنین تحلیل حساسیت (Sensitivity analysis) نسبت به متغیرهای کلیدی