این طرح با هدف اخذ تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین گردید. هدف کارفرما توسعه و ارتقای زیرساختهای موجود شرکت با هدف امکان توسعه و تولید نسل جدیدی از پورتالهای سازمانی برای مخاطبان خود بوده است. پس از پایان مراحل ارزیابی طرح در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۹۰ درصد سقف تسهیلات ممکن برای شرکت مورد تایید قرار گرفت.
طرح در فرمت تهیه شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین گردید و سرفصل های اصلی آن عبارتند از:

۱) مشخصات شرکت
۲) شرح فعالیت
۳) برنامه‌ی بازاریابی
۴) برنامه‌ی سازمان‌دهی کسب‌وکار
۵) برنامه عملیاتی
۶) برنامه‌ی مالی