این طرح با هدف اخذ تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین گردید. هدف کارفرما ایجاد تاسیسات تولید انرژی پک متشکل از باتری و محفظه های خاص نگهداری آنها به منظور استفاده در شبکه های مخابراتی، مراکز داده و شرکتها و سازمان های بزرگ استفاده کننده از UPS نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های برق، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، بورس و کارگزاری‌ها بوده است. طرح در فرمت تهیه شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین گردید و سرفصل های اصلی آن عبارتند از:

۱) مشخصات شرکت
۲) شرح فعالیت
۳) برنامه‌ی بازاریابی
۴) برنامه‌ی سازمان‌دهی کسب‌وکار
۵) برنامه عملیاتی
۶) برنامه‌ی مالی