این گزارش با هدف انجام مذاکره با شرکتهای معتبر خودروسازی دنیا به منظور اخذ نمایندگی تدوین شده است. با توجه به نیاز خودروسازان خارجی به کسب اطلاعات کاملی از ابعاد مختلف صنعت خودرو سعی شده است پاسخ جامعی به سئوالات اصلی مدنظر آنها داده شود.
در این گزارش اطلاعات مربوط تقاضای خودرو، روند واردات و تولید، سهم بازار هر یک از تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، قوانین و مقررات مرتبط، استانداردهای اجباری، برندهای تولیدشده به صورت CKD و SKD در ایران، معرفی بازیگران اصلی عرضه خودرو و شبکه نمایندگی ها و توزیع برندهای مختلف ارائه گردیده است.
محدوده تحت پوشش گزارش خودروهای سواری است و گزارش به زبان انگلیسی تدوین گردیده است.
سرفصلهای گزارش به شرح ذیل است:
Iran at a glance
Iran’s Auto market review
CBU import analysis
Domestic Production analysis
Major Industry Stakeholders
Legislative
Recent developments
Demand Projection
International brand manufactured in Iran
Manufacturers Dealership Network
Distributer Dealership Network