هدف از این پروژه بررسی روندهای روز دنیا و ایران در زمینه خرده فروشی آنلاین (Online Retail) و تجارب و مدلهای کسب و کار (Business Model) موفق و ناموفق دنیا و ارائه راهکار در خصوص نحوه ورود به این حوزه بوده است.

شرح خدمات و سرفصلهای اصلی این پروژه به شرح زیر بوده است:
بررسی خرده فروشی آنلاین در دنیا
مطالعات الگوبرداری خرده فروشان غیرایرانی
بررسی خرده فروشی آنلاین در ایران
تحولات حوزه تجارت الکترونیکی ایران
تحلیل توانمندیهای کارفرما
تحلیل مشتریان
مدلسازی مالی
طراحی مدل کسب و کار