• طرح کسب و کار جذب سرمایه
  • طرح کسب و کار اخذ تسهیلات صندوق توسعه نوآوری و شکوفایی
  • طرح توجیهی اخذ وام
  • بررسی و اصلاح طرح کسب وکار
  • فروش کسب و کار/فناوری پروژه
  • مشاوره قراردادی-حقوقی

برچسپهای نوشته