تعریف طرح تجاری

یک طرح تجاری، نوشته‌ای توصیفی و جامع در مورد کسب و کار یک موسسه، گروه یا فرد کارآفرین است.این طرح حاوی بررسی‌های دقیقی در خصوص تولیدات یا خدمات یک شرکت، بازار و مشتریان، رقبا، منابع انسانی، منابع تامین مالی، تکنولوژی و ابعاد فنی محصول یا خدمات و … است. یکی از مهم‌ترین کارکردهای طرح تجاری…

طرح کسب و کار چیست؟

طرح تجاری یا طرح کسب و کار (Business Plan) گزارشی است که یک کارآفرین طی آن فرآیند کسب و کار خود را شرح می‌دهد. این گزارش اغلب برای جلب نظر سرمایه‌ گذاران یا شریک‌های بالقوه آماده می‌شود اما یک کارآفرین با آماده کردن آن می‌تواند به نقاط ضعف و قوت طرح خود پی ببرد. طرح…

مدلسازی مالی و امکانسنجی BOT ترمینال CIP فرودگاه امام خمینی

این پروژه با هدف انعقاد قرارداد ساخت-بهره‌برداری-انتقال (Build-Operation-Transfer) مابین فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و سرمایه گذار انجام شد. موضوع طرح ایجاد ترمینال CIP (Commercially-Important-Person) و ارائه خدمات ارزش افزوده به مسافران بود. سرمایه گذاری سرمایه گذار در زمین فراهم شده نزدیک ترمینال مسافری بود. در مقابل سرمایه گذار امتیاز بهره برداری از منافع…

طرح تجاری سیستم خدمات پشتیبانی از راه دور

با هدف اخذ تسهیلات از محل وجوه طرح تکفا به منظور توسعه صنعت فناوری اطلاعات، طرح تجاری ارائه خدمات پشتیبانی از راه دور برای یکی از شرکتهای بزرگ کشور در حوزه تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه تدوین گردید. پس از ارزیابی این طرح، سقف وام قابل دریافت برای شرکت مصوب گردید.

ارزشگذاری شرکت شوینده

در این پروژه که با هدف انعقاد قرارداد سرمایه گذاری تعریف گردید، یک شرکت شوینده که با فرمولهای اختصاصی به تولید نوع خاصی از شوینده می پردازد. در طول این پروژه با شناختی که نسبت به فعالیتهای شرکت مذکور و صنعت شوینده به دست آمد جریان نقدی سالهای آتی شرکت در چند سناریو پیش بینی…

تحلیل بازار مسکن شهرهای پرجمعیت ایران

در این پروژه مطالعاتی که با هدف تحلیل بازارهای هدف یکی از شرکتهای معتبر حوزه ساختمان صورت گرفت، بر مبنای شاخصهای جمعیت شناختی و برآورد عرضه و تقاضا تخمینی از میزان جذابیت ساخت و ساز در هر یک از ۱۰ شهر ارائه گردید.

مدلسازی مالی و امکانسنجی BOT پارکینگ فرودگاه-امام-خمینی

این پروژه با هدف انعقاد قرارداد ساخت-بهره‌برداری-انتقال (BOT) مابین فرودگاه و سرمایه گذار انجام شد. موضوع طرح ایجاد مجموعه پارکینگ طبقاتی و فضاهای اداری و تجاری با سرمایه گذاری سرمایه گذار در زمین فراهم شده نزدیک بخش بار فرودگاه بود. در مقابل سرمایه گذار امتیاز بهره برداری از منافع حاصل از مجموعه احداث شده را…