پارک‌های علم و فناوری (Science park) به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه‌ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری، شکل گرفتند

در تعریفی دیگر، پارک علم و فناوری سازمانی است که با هدف افزایش ثروت در جامعه توسط متخصصان حرفه‌ای مدیریت می‌شود و جریان دانش و فناوری را میان دانشگاه‌ها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار به حرکت می‌اندازد.

  • مزایای و معافیتهای قانونی موجود (ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه کشور و ماده ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان):

۱) معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال برای واحد‌های پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک

  • معافیت عملکرد سالیانه
  • معافیت قراردادها

۲) معافیت از کلیه عوارض معمول کشور.

۳) عدم شمول قانون کار جهت اشتغال نیروی انسانی در پارک.

۴) بهره مندی از مزایای قانونی سرمایه گذاری خارجی و تبادلات مالی همانند مناطق آزاد در پارک.

 

معرفی پارکهای علم و فناوری کشور

ضوابط پذیرش در پارکهای علم و فناوری

فرمها و دستورالعملهای مرتبط

برچسپهای نوشته

About the author