مراکز رشد

مرکز رشد مرکزی تحت مدیریت متخصصین حرفه ای است، این مرکز با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کار آفرینان پشتیبانی می کند. لازم به ذکر است که این حرفه های جدید باید در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فناوری باشند و در ضمن اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن داشته باشند، این خدمات شامل موارد زیر است:

 1. تامین محل کار (به صورت اجاره)
 2. خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی
 3. خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی
 4. آموزش های تخصصی ویژه و مشاوره
 5. سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری

اهداف مرکز رشد

 • بستر سازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی
 • ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان
 • کمک به رونق اقتصاد محلیِ مبتنی بر فناوری
 • ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش محور و فعال در زمینه های فناوری
 • بسترسازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری
 • تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار

 

برچسپهای نوشته

About the author