لیزینگ  (Leasing) نوع خاصی از عملیات مالی است و یک رشته فعالیت اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور بهره برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌گردد.

به دلیل ضعف سیستم بانکی در استفاده بهینه از این موارد، بانک‌ها تنها در مواردی وارد لیزینگ می‌شوند که محصول دارای سند رسمی بوده و اسقاط آن در پایان مدت اجاره، دارای ارزش بالایی است (همچون انواع خودرو). لذا انتظار نمی‌رود که بانک‌ها از محصولاتی که از یک طرف به دلیل سرعت رشد و تغییر فناوری، طول عمر نسبتاً کوتاهی دارند (مانند تجهیزات پزشکی، نرم‌افزار و …) و از طرفی سند رسمی قابل ترهین نیز ندارند، سرمایه‌گذاری کنند.

بنابراین بانک به دلیل گریز از ریسک معمول این طرح‌ها، نمی‌تواند از این ابزار به نحو مطلوب در جهت کمک به تولید و اشتغال مولد در صنایع دانش بنیان استفاده نماید. از طرف دیگر، شاهدیم که کارآفرینان و نوآوران ضمن تحمل مشکلات و سختی‌های فرآیند تولید و رساندن مشخصات محصول به شرایط دلخواه بازار، محصول جدیدی را به بازار عرضه می‌نمایند، ولی به دلیل نبود نقدینگی لازم در نزد مشتری، در تصاحب سهم مناسب از بازار با مشکل مواجه می‌باشند.

است، شرکت‌های فناور می‌توانند از طریق عقد اجاره به شرط تملیک، محصول خود را از طریق ایجاد این مزیت رقابتی به بازار ارائه نمایند. بدیهی است که با فروش محصولات با این روش، شرکت‌ها می‌توانند سرمایه در گردش لازم برای گسترش تولیدات خود را فراهم آورند. همچنین مشتری نهایی محصول می‌تواند با سهم آورده حداقل ۳۰% (از قیمت محصول)، به راحتی از این محصول نوآورانه استفاده نموده و پس از پرداخت اقساط، محصول را به تملک خود درآورد.

بر اساس این طرح، کلیه شرکتهای دانش‌بنیان تایید صلاحیت شده می‌توانند به منظور افزایش فروش و توسعه بازار محصولات خود، از خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب تسهیلات لیزینگ استفاده نمایند.

فرآیند اعطای تسهیلات توسط صندوق توسعه فناوری‌های نوین به عنوان کارگزار مالی صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌گیرد.

شرایـط محصول و فروشنـده

– محصول موضوع قرارداد در فهرست محصولات یا موضوعات دانش‌بنیان باشد.

– فروشنده، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان تأیید صلاحیت شده توسط کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.

– در ساخت محصول حداقل یکی از فناوری‌های کلیدی می‌بایست توسط شرکت فروشنده و در داخل کشور ایجاد شده باشد که سهم آن در ارزش افزوده بیش از ۱۰% باشد.

– ظرفیت تولید فروشنده با میزان تعهدات قرارداد انطباق داشته باشد.

– محصول دارای گواهینامه‌ها و مستندات تأییدکننده لازم و کافی باشد.

– محصول دارای ماهیت سرمایه‌ای یا واسطه‌ای باشد.(در صورت تایید هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، محصولات مصرفی خاص می توانند تحت پوشش خدمات این طرح قرار گیرند.)

– فروشنده در دوران پس از فروش نیز متناسباً تعهدات کامل پشتیبانی و خدمات را بپذیرد و در صورت لزوم تضامین لازم را ارائه نماید.

شرایـط خریـدار

– خریدار باید دارای شخصیت حقوقی خصوصی یا تعاونی (شرکت یا مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی) بوده و یا دارای شخصیت حقیقی با صلاحیت تایید شده در نظام‌های قانونی مانند پزشکی، مهندسی، صنفی و … و یا مراجع رسمی کشور (جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و ..) باشد.

– وضعیت اعتباری خریدار به‌عنوان گیرنده تسهیلات، قابل قبول ارزیابی شود.

– تضامین و وثایق مورد نیاز، بر اساس نتیجه اعتبارسنجی خریدار تأمین شود.

– خریدار،گیرنده و متعهد تسهیلات لیزینگ است اما وجوه مربوطه مستقیماً به فروشنده پرداخت می شود.

– خریدار، کاربر یا استفاده‌کننده نهایی محصول باشد.(در صورت تایید هیات عامل صندوق، صادرکنندگان یا توزیع‌کنندگان محصولات دانش بنیان نیز می توانند تحت پوشش خدمات این طرح واقع شوند.)

شرایط تسهیلات

– میزان تسهیلات متناسب با حجم مالی قراردادهای منعقد شده و وضعیت اعتباری خریداران می‌باشد.

– اعطای تسهیلات به میزان حداکثر ۷۰% مبلغ قرارداد یا ارزش محصولات تحویلی خواهد بود.

– سقف اعطای تسهیلات به هر شرکت خریدار ۵ میلیارد ریال می‌باشد.

– دوره بازپرداخت تسهیلات حداکثر ۳۰ ماه می باشد.

– نرخ بهره سالانه حداقل ۱۲ درصد می باشد.

کاربرگ درخواست خدمات توسعه بازار

برچسپهای نوشته

About the author