به منظور ارتقا و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ICT؛ وجوهی از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان وجوه اداره شده تخصیص داده شده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب ضوابط و مقررات موجود و برای حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای  اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات بخش های خصوصی و تعاونی غیر دولتی از محل این منابع تسهیلاتی را به شرکت‌های واجد شرایط اعطا می‌کند.

به منظور ارتقا و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ICT؛ وجوهی از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان وجوه اداره شده تخصیص داده شده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب ضوابط و مقررات موجود و برای حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای  اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات بخش های خصوصی و تعاونی غیر دولتی از محل این منابع تسهیلاتی را به شرکت‌های واجد شرایط اعطا می‌کند.

آیین نامه ارائه این تسهیلات در شرکتهای نوپا به شرح زیر است.

در راستای حمایت از پروژه­ها و طرح­های اشتغال آفرین و حمایت از کسب ‌و کارهای خرد و نوپای فن آفرین، توافق‌نامه‌ای فی‌مابین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق کارآفرینی امید منعقد گردیده است. این آیین‌نامه به‌منظور تعیین شیوه‌های اجرایی توافق‌نامه مذکور تهیه‌شده است.

ماده ۱- تعاریف:

 1. کارگروه وجوه اداره شده: این کارگروه به استناد بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۴۶ /ت ۵۰۳۵۲ هیئت‌وزیران مورخ ۲۸ /۱۲/۱۳۹۲ و بر اساس احکام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل می‌گیرد و عالی‌ترین مرجع تدوین سیاست‌های ضوابط اجرایی اعطای وجوه اداره شده هست. اهم وظایف این کارگروه در ماده ۵ تصویب‌نامه هیئت‌وزیران مشخص‌شده است.
 2. کارگروه مشترک کسب‌وکارهای نوپا: در جهت ایجاد هماهنگی با هدف تبیین و تدوین شیوه‌نامه‌ها و نحوه اعطای تسهیلات، کارگروهی به نام “کارگروه مشترک کسب‌وکارهای نوپا” با عضویت
  1. معاون فناوری و نوآوری وزارت ICT (رئیس کارگروه)
  2. دو نفر نماینده از طرف صندوق کارآفرینی امید
  3. نماینده دبیرخانه وجوه اداره شده
  4.  نماینده سازمان فناوری اطلاعات ایران
  5. نماینده پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

  نسبت به بررسی و ارزیابی طرح‌ها اقدام می‌کند.

 3. صندوق: صندوق کارآفرینی امید
 4. دبیرخانه کارگروه وجوه اداره شده: دبیرخانه زیر نظر دبیر کارگروه وجوه اداره شده است و در وزارتخانه فعالیت می‌کند.
 5. شرکت‌های نوپای مورد حمایت: شرکت‌هایی که زمان تاریخ ثبت و تأسیس آن‌ها کمتر از ۳ سال است و شرایط مندرج در ماده ۲ را نیز احراز کنند.
 6. شرکت زایشی مورد حمایت: شرکت هایی که بین ‍۱۵ تا ۳۰ درصد سهام انها متعلق به شرکتهای باسابقه وموفق در حوزه فاوا باشد.

ماده ۲- سیاست‌ها و شرایط متقاضیان جهت دریافت تسهیلات:

به شرکت‌های خصوصی نوپای فعال در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات که واجد یکی از شرایط زیر می‌باشند تسهیلات پرداخت می‌گردد:

 1. شرکت‌های نوپای مستقر در پارک‌های فناوری یا مراکز رشد دارای مجوز
 2. شرکت‌های نوپای مورد تأیید دانشگاه که حداقل یکی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها با مجوز هیئت امناء دانشگاه مربوطه در آن فعالیت داشته و حوزه کاری شرکت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.
 3. شرکت‌های نوپای مستقر در شتاب‌دهنده‌های منتخب مورد تایید کارگروه مشترک کسب و کارهای نوپا که طرح کاری آنها به تأیید رسیده است.
 4. شرکت‌های نوپای معرفی شده توسط مؤسسات سرمایه‌گذار جسورانه دارای مجوز یا مورد تایید کارگروه کسب و کارهای نوپا
 5. شرکت‌های نوپای مورد تأیید کارگروه بازی‌های رایانه‌ای
 6. شرکت‌های نوپای زایشی به تأیید مراکز رشد
 7. شرکتهای نوپایی که در فرآیندهای معمول صندوق مورد شناسایی وممیزی قرار گرفته و به کار گروه ویژه کسب و کارهای نوپا معرفی می گردند.

تبصره۱. نظارت بر حسن اجرای طرح و صحت هزینه کرد تسهیلات در راستای تحقق اهداف طرح بر عهده پارکها و مراکز رشد معرفی کننده و با همکاری شعبات صندوق می باشد.

تبصره۲. شرکت‌های نوپای زایشی در اولویت اعطای تسهیلات قرار دارند.

ماده ۳- شرایط تسهیلات

 1. میزان سقف تسهیلات تخصیصی با توجه به طرح کسب‌وکار پیشنهادی شرکت، حداکثر تا هشتاد درصد سرمایه گذاری مورد نیاز طرح تا سقف یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است.
 2. حداکثر مدت‌زمان بازپرداخت با احتساب دوره تنفس، ۴۸ ماه است.
 3. نرخ کارمزد ۴ درصد سالیانه و سقف دوره استراحت حداکثر ۶ ماه است.

تبصره ۱-میزان تسهیلات، زمان بازپرداخت، دوره استراحت بر اساس پیشنهاد کارگروه مشترک کسب‌وکارهای نوپا و تصویب کارگروه وجوه اداره شده تعیین می‌گردد.

تبصره ۲-شرایط اخذ وثیقه و ضمانت و احراز بیست درصد آورده نقدی متقاضی، مطابق با ضوابط جاری صندوق کارآفرینی امید است.

ماده ۴- فرآیند کار

 1. شرکت‌های خصوصی نوپای متقاضی اخذ تسهیلات می‌باید “برنامه کسب‌وکار” (Business Plan) خود را بر اساس قالب پیوست تهیه و به مراکز مندرج در ماده ۲ ارائه کنند.
 2.  طرح‌های مورد تأیید مراکز فوق، پس از وصول در دبیرخانه و تایید آنها در “کارگروه مشترک  کسب‌وکارهای نوپا” و  تصویب در کارگروه وجوه اداره شده برای اخذ تسهیلات به صندوق معرفی میگردند.

تبصره ۳-کلیه طرحها پس از تصویب در کارگروه وجوه اداره شده از سوی مدیریت ارزیابی طرحهای صندوق به استانهای مربوطه اعلام خواهد شد و این ابلاغ به منزله تصویب تلقی شده و در استان اقدام به تشکیل پرونده خواهد شد.

 1. صندوق پس از وصول متمرکز معرفی‌نامه ها، نسبت به اخذ مدارک، اعتبارسنجی مالی شرکت­ معرفی‌شده، تشکیل پرونده و عقد قرارداد اقدام کرده و حداکثر پانزده روز کاری پس از تکمیل پرونده، نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام می‌کند. شد.

تبصره ۴-در صورت عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد از سوی وام­گیرنده، صندوق مطابق ضوابط و مقررات خود اقدام خواهد کرد.

این دستورالعمل در ۴ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ به تصویب کارگروه  مشترک کسب‌وکارهای نوپا رسید ه است.

قالب طرح کسب و کار ارائه شده برای شرکتهای نوپا در قالب یک فایل اکسل قابل دانلود است. بخشهای اصلی قالب طرح کسب و کار به شرح زیر است:

 • عنوان کسب و کار معرفی کننده، مشخصات متقاضی و مکان اجرا
 • معرفی طرح، مجوزها، مطالعات فنی و شناخت بازار
 • درآمد فروش، مکان اجرای طرح و تاسیسات
 • ماشین آلات و وسایل نقلیه موجود
 • ماشین آلات و وسایل نقلیه موردنیاز
 • برآورد مخارج پیش از راه اندازی، هزینه مواد اولیه و حقوق پرسنل
 • برآورد هزینه آب و برق و سوخت اجاره، استهلاک و تعمیرات و نگهداری
 • برآورد سرمایه در گردش و سهم متقاضی و صندوق از تامین مالی
 • برآورد سود و زیان و جدول زمانبندی اجرای طرح

برچسپهای نوشته

About the author