تحلیل صنعت (Industry Analysis)

هر کسب و کار به عنوان زیر مجموعه یک صنعت بزرگتر کار می‌کند. در برنامه کسب و کار باید روندهای اصلی و روند رشد یا افول صنعت در طول زمان مورد بحث قرار گیرد. همچنین جایگاه فعلی بنگاه باید مشخص گردد.

قدرت درک و پیش‌بینی صنعت نمودی واقعی از موفقیت بنگاه اقتصادی شماست.

صنعت شما یعنی بنگاه‌هایی که محصولات یا خدماتی مشابه، مکمل یا جانشین محصولات و خدمات شما تولید می‌کنند.

هر بنگاهی که در ناحیه بین تامین‌کنندگان شما تا مصرف کننده نهایی شما قرار می‌گیرد به عنوان بخشی از صنعت شما تلقی می‌شود.

در بخش تحلیل صنعت بایستی به سوالات ذیل پاسخ گفت:

۱- اندازه صنعت شما بر حسب درآمد و تعداد شرکت‌های فعال چقدر است؟
۲- تبیین ویژگی‌های این صنعت شامل: روند رشد، محصولات و خدمات این صنعت و وضعیت نیروی انسانی
۳- برخی شاخص‌های اقتصادی ملی/ بین‌المللی که سلامت صنعت شما را در وضعیت فعلی و آینده نشان می‌دهند ارائه کنید.
۴- چه عواملی بر رشد یا افول این صنعت موثرند؟
۵- موانع ورود به این صنعت چه مواردی هستند؟
۶- وضعیت ورود شرکت‌ها به این صنعت در آینده چگونه خواهد بود؟
۷- چه نوع قوانین دولتی بر صنعت و کسب و کار شما تاثیر دارند؟

اشتباهات رایج در نوشتن بخش تحلیل صنعت:

۱- نمود بی اطلاعی از ینگاه‌هایی که صنعت را شکل می‌دهند
۲- عدم تبیین جایگاه بنگاه در زنجیره صنعت
۳- عدم تبیین روند رشد، درآمد و آمارهای مهم صنعت

برچسپهای نوشته

About the author