جامع منجمله

  • حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • حوزه مکانیک و اتوماسیون
  • حوزه فناوری زیستی
  • حوزه فناوری نانو
  • حوزه الکرونیک و تجهیزات پزشکی
نشانی اصفهان – بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان صندوق پستی ۸۴۱۵۵۶۶۶
تلفن ۰۳۱۱۳۸۷۱۷۴۷
نمابر ۰۳۱۱۸۷۱۷۴۵
ایمیل
وبسایت www.istt.ir

برچسپهای نوشته

About the author