چهارچوب نگارش هزینه‌های راه‌اندازی و اداره یک کسب و کار

۱-  هزینه‌های شروع و راه‌اندازی
۲- بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳- هزینه‌های عملیاتی شامل هزینه‌های ثابت و متغیر

هزینه‌های عملیاتی و ستادی

۱-  خدمات شهری (آب، گاز، برق، تلفن)
۲- حقوق
۳- تبلیغات
۴- بیمه
۵- سود بانکی
۶- اجاره بهاس

هزینه‌های ثابت، متغیر و بالاسری

۱هزینه‌های ثابت: آن دسته از هزینه‌های عملیاتی هستند که مقدار فروش یک کسب و کار بر آن تأثیری ندارد و ثابت است که از آن جمله می‌توان به اجاره‌بها اشاره کرد. اینکه یک مغازه کفش فروشی ۲۰۰ یا ۳۰۰ جفت کفش در ماه بفروشد، تأثیری در مقدار اجاره‌بها ندارد، لذا اجاره‌بها جزء هزینه‌های ثابت فرض می‌شود.

۲هزینه‌های متغیر: آن دسته از آن دسته از هزینه‌های عملیاتی هستند که بسته به مقدار فروش تغییر می‌کنند، ولی نمی‌توان آن را مستقیماً به محصول فروش رفته مربوط دانست. فرض کنید که یک مغازه کفش فروشی دارید و به هر فروشنده خود درصدی را به عنوان حق فروش می‌پردازید. برای مثال به ازای فروش هر جفت کفش ۵.۰۰۰ ریال می‌دهید. این مبلغ، یک هزینه متغیر است، زیرا بسته به مقدار فروش تغییر می‌کند. اگر در هفته صد جفت کفش به فروش برسد، باید به فروشندگان خود مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال بپردازید و چنانچه ۵۰ جفت کفش به فروش برسد، ۲۵۰.۰۰۰ ریال باید پرداخت کنید. بنابراین هزینه‌هایی که با فروش تغییر نمی‌کنند، هزینه‌های ثابت، و هزینه‌هایی که با فروش تغییر می‌کنند، امّا به یک محصول خاص مربوط نیستند، هزینه‌های متغیر نام دارند.

۳هزینه‌های بالاسری: هزینه‌های بالاسری، اصطلاحی است محاوره‌ای که برای هزینه‌های ثابت بکار می‌رود. “Overhead” از دو کلمه “head و over” به معنای سقف بالای کسب و کار تشکیل شده است. صاحبان کسب و کار برای کاهش هزینه‌های بالاسری تلاش می‌کنند، زیرا هر چه که از مقدار هزینه‌های بالاسری کاسته شود، آنها بیشتر می‌توانند دیگر هزینه‌ها را پوشش دهند و یا سرمایه کسب و کار خود را افزایش دهند.

روش محاسبه سود

سود ناخالص فقط “بهای تمام شده کالای فروش رفته” و بهای خدمات ارائه شده را شامل می‌شود و هزینه‌های عملیاتی اداره یک کسب و کار را لحاظ نمی‌کند. بنابراین بعد از محاسبه سود ناخالص باید “سود خالص” محاسبه شود. سود خالص و سود ناخالص از روابط زیر بدست می‌آید:

بهای تمام شده کالای فروش رفته ـ فروش محصولات و خدمات = سود ناخالص

هزینه های عملیاتی ـ سود ناخالص = سود قبل از پرداخت مالیات

مالیات و دیگر کسور قانونی ـ سود قبل از پرداخت مالیات = سود خالص

تحلیل هزینه- فایده

۱هزینه‌ها: پول و زمانی که باید سرمایه‌گذاری کنید.

۲فایده: نرخ بازده پول یا پیشرفت کسب و کار. اگر فایده از هزینه‌ها بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری احتمالاً سودمند خواهد بود. این همان معنای تحلیل هزینه ـ فایده است که به عنوان یک ابزار مهم در کسب و کار محسوب می‌شود.

۳هزینه فرصت: تحلیل هزینه ـ فایده بدون دقت نظر روی هزینه فرصت ممکن است نادرست انجام شود. هزینه فرصت همان هزینه “بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری” است.

 

 

برچسپهای نوشته

About the author