چرا طرح تجاری مهم است؟

چرا طرحِ تجاری نوشته می‌شود؟ این یک سؤالِ درست، معقول، و به‌راستی حیاتی است که شما باید قبل از آغازِ نوشتن و شیرجه زدن در این دریا از خود بپرسید.

اگر شما طرحِ تجاری را در فضایی که احساس می‌کنید مجبور هستید آن را تهیه کنید بنویسید، آن‌گاه درگیرِ یک فرآیندِ سخت و در انتها بی‌هدف شده‌اید. چرا که در انتها به نسبتِ منابعی که صرف کرده‌اید، منابعی مثلِ زمان و هزینه، نتیجه‌ی قابلِ قبولی به دست نخواهید آورد. اما اگر شما طرحِ تجاری را با یک یا چند هدف و خواننده‌ی مشخص آغاز کنید، آن‌گاه یک نوشته‌ی عملی و خوب خواهید داشت.

درست است که عواملِ متعددی در راه‌اندازیِ موفقِ یک کسب‌وکارِ کارآفرینانه وجود دارد، اما با وجودِ همه‌ی این عواملِ مهم، پول مهم‌ترین چیز است. پول است که به یک کارآفرین فرصتِ آزمایش کردنِ ایده‌اش را می‌دهد.

البته به خاطر داشته باشید که نداشتنِ ثروت و سرمایه‌ی شخصی، عاملِ بازدارنده‌ی یک کارآفرینِ جوان نیست. شما باید یاد بگیرید و بدانید که در آغاز باید پول و اعتبارِ لازم را به دست بیاورید. یکی از مهم‌ترین دلایلِ نوشتنِ طرحِ تجاری مهیا کردنِ پولِ لازم برای آغاز است.

همه‌ی سرمایه‌گذاران مانندِ بانک‌ها، سرمایه‌گذارانِ فعالیت‌های کارآفرینانه، و غیره می‌خواهند که کسب‌وکارِ شما را روی کاغذ ببینند. آن‌ها تصویری روشن و واضح از چیزی که کسب‌وکارِ شما به دنبالِ رسیدن به آن است را می‌خواهند و این‌که چرا کسب‌وکارِ شما موفق خواهد بود.

طرحِ تجاری دربردارنده‌ی نکاتِ عمده‌ی کسب‌وکارِ شما در ۵ سالِ اولِ فعالیتش است که شاملِ اهداف، استراتژی‌ها، رویه‌ها، و… می‌شود. اگر سرمایه‌گذارِ موردِ نظر احساس کند که نوشته‌ی شما به موضوعاتِ موردِ علاقه و توجهِ او نپرداخته است، به راحتی از شما حمایت نخواهد کرد. به یاد داشته باشید که قبل از هر هدفی، هدفِ اولِ یک طرحِ تجاری به دست آوردنِ سرمایه برای کسب‌وکارِ نوپا است.

یک اشتباهِ رایج بین کارآفرینانِ جوان این فرض است که اید‌ه‌شان به تنهایی می‌تواند سرمایه‌گذار را متقاعد کند و با این فرض، وقتِ کمتری را برای آماده کردنِ طرحِ تجاری می‌گذارند و وقتِ بیشتر را صرفِ فعالیت‌های کسب‌وکار می‌کنند. آگاه باشید که یک نقشه‌ی ضعیف باعثِ از دست دادنِ سرمایه‌گذاران می‌شود. بدونِ طرحِ تجاری، چه چیزی و چه‌گونه کسب‌وکارِ شما را به سرمایه‌گذار توضیح دهد و او را متقاعد کند؟

مهم‌ترین ذی‌نفعان در هر کسب‌وکاری مؤسسان هستند. اولین و مهم‌ترین کسی که شما باید او را برای آغازِ کسب‌وکار متقاعد کنید، خودِ شما هستید. شما باید خود را متقاعد کنید که کارِ درستی را انجام خواهید داد. به زبانِ دیگر، شما لازم است که خود را برای تعهدِ عمیق به ایده‌تان بفروشید. این کار در واقع امتحان کردنِ سلامتِ فکری است.

یک طرحِ تجاریِ خوب آشکارا افشا می‌کند که شما فردِ توانایی هستید که به دنبالِ موفقیت هستید. بسیاری مواقع و گاهی حتی تنها عاملی که می‌تواند سرمایه‌گذاران را متقاعد کند این است که شما تواناییِ تحققِ ایده‌ی کسب‌وکار را دارید.

یک طرحِ تجاری، حرفه‌ای بودنِ شما را آشکار می‌کند. طرحِ تجاری نماینده و نمونه‌ای از کارهای شماست و نشان‌دهنده‌ی تواناییِ شما.

طرحِ تجاری نشان می‌دهد که شما آماده هستید. در واقع طرحِ تجاری آشناییِ شما با بازار را آشکار می‌کند. یک طرحِ خوب به سرمایه‌گذار اعتمادِ ریسک کردن را می‌دهد.

طرحِ تجاری چشم‌اندازِ شما را آشکار می‌کند. طرحِ تجاریِ شما نشان می‌دهد که شما مسایلِ آینده را در نظر گرفته‌اید و برای رویارویی با چالش‌های آینده برنامه‌ریزی کرده‌اید. یک طرحِ تجاریِ برنده علاوه بر بازارِ امروز نیازهای بازارِ آینده را نیز در بر دارد.

زمان، تلاش، تحقیقات، و نظم و ترتیبی که برای نوشتنِ یک طرحِ تجاریِ رسمی لازم است شما را وادار می‌کند که کسب‌وکار را معقول و انتقادی نگاه کنید.

بررسی‌های رقابتی، اقتصادی، و مالی که در طرحِ تجاری وجود دارد شما ملزم به بررسی و تحقیقِ فرض‌های خود درباره‌ی موفقیتِ کسب‌وکار می‌کند.

شما در طرحِ تجاری اهداف را مشخص و کمی می‌کنید و این ابزاری برای کنترلِ فعالیت‌های کسب‌وکارِ شما فراهم می‌کند، همان‌گونه که ابزاری برای راهنماییِ کسب‌وکار به سوی موفقیت است.

همه‌ی مواردِ بالا بیان می‌کند که طرحِ تجاری علاوه بر ایده‌ی شما در تصمیم‌گیریِ سرمایه‌گذار تأثیرگذار است و به سرمایه‌گذارِ موردِ نظر کمک می‌کند که توانایی‌های شما را بشناسد. یک نوشته‌ی با دقت تهیه شده در به دست آوردنِ اعتماد و علاقه‌ی سرمایه‌گذار مؤثر خواهد بود.

برچسپهای نوشته

About the author