چگونه یک برنامه بازاریابی ساده بنویسیم؟

بسیاری از افرادی که یک کسب و کار راه اندازی می کنند عملاً نمی دانند چگونه کسب و کار خود را رشد داده و از زمین بلند شوند! آنها همه مقدمات کسب و کار را فراهم می کنند، هزینه می کنند، کار را شروع می کنند، در روزنامه تبلیغ می دهند و منتظر می مانند تا مشتریان پاشنه در شرکت را از جا درآورند! اما متاسفانه چنین اتفاقی نمی افتد و آنها حیران می مانند که کجای کار اشتباه بوده است!

اجازه ندهید برای شما چنین اتفاقی بیفتد. شما می توانید شانس موفقیت خود را با اندکی تحقیق قبل از راه اندازی کسب و کارتان افزایش دهید. از کاربرگ (Worksheet) بازاریابی زیر استفاده کنید تا ببینید مشتریان شما چه کسانی هستند و چگونه می توانید به آنها دست پیدا کنید.

Marketing Worksheet

عنوان کسب و کار

خدماتی که می خواهید ارائه دهید:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

افراد یا کسب و کارهایی که انتظار دارید از خدمات شما استفاده کنند را شرح دهید:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
مشخص کنید چه زمانی و چگونه آنها به خدمات شما نیار پیدا می کنند. اگر مطمئن نیستید از تعدادی از مشتریان بالقوه خود بپرسید که معمولاً چگونه و در چه صورتی از خدمات مشابه شما استفاده می کنند:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
خدمات شما چه مزایای خاصی را برای مشتریان در بر دارد؟

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..
چه تعداد خدمات مشابه خدمات شما در منطقه مورد نظر وجود دارد؟

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..
خدمات شما چه تفاوتهایی با خدمات مشابه رقبایتان دارد؟

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

آیا تجربه کاری خاص یا معلومات یا چنین چیزی دارید که در صورت بکار بستن آن در کسب و کار، شما را از رقبایتان پیش بیندازد؟ (به عنوان مثال کار در یک دفتر حقوقی، دانستن آمار خاص یا ارتباطات ویژه و …)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..
از چه راههایی برای پیدا کردن مشتری می توانید استفاده کنید؟ (علامت بزنید)

___ ارسال نامه
___ تماسهای تلفنی شخصی
___ تلفن
___ تبلیغ در روزنامه ها یا مجلات
___ تبلیغ در کتابچه های تبلیغاتی طبقه بندی شده
___ تبلیغات در اینترنت
___ تبلیغ در کتابهای زرد
___ تبلیغات کلامی
___ نشست های مرتبط با کسب و کار
___ برچسب های تبلیغاتی
___ راه اندازی سایت و ایمیل مارکتینگ
___ بیلبورد یا تبلیغات درون شهری
___ سایر روشها (شرح دهید)

در حال حاضر مشتریان اینگونه خدمات چگونه از وجود آن با خبر می شوند؟ (حدس نزنید! بیرون بروید و تحقیق کنید.)

___ از طریق نامه
___ از طریق بازاریابی تلفنی
___ از طریق روزنامه ها
___ مجلات
___ مشاهده تبلیغات در کتابچه های تبلیغاتی طبقه بندی شده
___ مشاهده تبلیغات در اینترنت
___ مشاهده تبلیغات در کتابهای زرد
___ از طریق تبلیغات کلامی
___ از طریق نشست های مرتبط با کسب و کار، شبکه های بازاریابی یا سمینارها
___ برچسب های تبلیغاتی
___ از طریق جستجو در اینترنت و سایت اینترنتی
___ مشاهده بیلبورد یا تبلیغات درون شهری
___ سایر روشها (شرح دهید)

کسی تصمیم خرید را می گیرد؟ استفاده کننده واقعی، یک دپارتمان از یک شرکت یا مدیر اصلی یا غیره؟ (شرح دهید)

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..
چه هزینه ای برای بازاریابی در نظر گرفته اید؟

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….
هزینه استفاده از هر یک ابزارهای بازاریابی زیر چقدر است؟

___ ارسال نامه (همه چیز را در نظر بگیرید حتی هزینه جوهر، کاغذ، پرینتر و …)
___ تماسهای تلفنی شخصی
___ بازاریابی تلفنی
___ تبلیغ در روزنامه ها یا مجلات
___ تبلیغ در کتابچه های تبلیغاتی طبقه بندی شده
___ تبلیغات در اینترنت
___ تبلیغ در کتابهای زرد
___ تبلیغات کلامی
___ نشست های مرتبط با کسب و کار
___ برچسب های تبلیغاتی
___ راه اندازی سایت و ایمیل مارکتینگ
___ بیلبورد یا تبلیغات درون شهری
___ سایر روشها (شرح دهید)

در نهایت روشهای مورد نظر بازاریابی را با هم مقایسه کنید. از لحاظ هزینه و میزان تأثیر، فعالیت و زمان مورد نیاز و هر چه که به نظرتان می‌رسد! چرا که باید از بین آنها بهترین ها را برگزینید. آنها را در زیر لیست کنید و زمان انجام هر یک از آنها را مشخص کنید:

روش (ابزار) بازاریابی
تاریخ شروع برنامه
تاریخ پیگیری نتایج
هزینه تخمینی
هزینه واقعی

برچسپهای نوشته

About the author