ساختار تدوین طرح کسب و کار فن‌آفرینانه (جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی)

 

این بخش از جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی با هدف شناسایی و معرفی برترین طرح‌ها و یا ایدهای قابل تجاری‌سازی برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان در این بخش لازم است با لحاظ کردن معیارهای تعیین شده، ایده و یا طرح ارائه شده خود را بر روی توسعه یک محصول / خدمت مبتکرانه (Innovative) متمرکز نمایند که دارای فناوری برتر و یا کاربرد بدیعی از فناوری موجود است.

طرح‌ها در دو مرحله تحویل دبیرخانه جشنواره می‌شود: ۱. طرح اولیه     ۲. طرح کامل

معیارهای داوری طرح‌ها

اگر چه ساختار‌های مختلفی جهت تدوین و نگارش طرح کسب و کار وجود دارد ولی به جهت امکان مقایسه طرح‌های ارائه شده توسط داوران و انتخاب برترین آنها، رعایت قالب و شکل اجزاء ارائه شده برای شرکت کنندگان الزامی است. معیارهای کلی داوری با توجه به نکات زیر تدوین شده است.

  • سطح خلاقیت، ابتکار و نوآوری بکار گرفته شده
  • چگونگی استفاده از فرصت تشخیص داده شده برای کسب درآمد
  • امکان‌پذیری فنی، قابلیت اجرا و ظرفیت لازم برای سرمایه‌گذاری
  • توان تیم پیشنهادی برای اجرای طرح

فهرست مطالب طرح اولیه (در ۵-۶ صفحه)

۱مشخصات کلی طرح

شامل عنوان طرح، نام طراح یا طراحان، مدت تخمینی انجام طرح، میزان سرمایه اولیه موردنیاز

۲خلاصه طرح (چکیده اجرایی)

منظور از خلاصه طرح شرح مختصری از ایده / طرح کسب و کار، فناوری بکار گرفته شده، بازار هدف و آینده آن، مزیت‌های رقابتی، هزینه‌ها، تیم کاری و چشم‌انداز آن می‌باشد. (حداکثر ۲ صفحه)

۳تشریح و توجیه فناوری (حداکثر ۳ صفحه)

۳-۱- نوآوری
۳-۲-فرآیند دستیابی به فناوری (مهندسی معکوس، اختراع، …) و نوع محافظت از آن
۳-۳- زمینه‌های کاربرد فناوری
۳-۴- وضعیت کنونی فناوری و مقایسه با فناوری‌های رقیب
۳-۵- ریسک‌های مربوط به فناوری و راه حل‌های کاهش آنها
۳-۶- تأثیرات اجتماعی / مزایای فناوری / ویژگیهای منحصر بفرد
۳-۷- ارزش مالی فناوری

فهرست مطالب طرح کامل کسب و کار

سرفصل‌های در نظر گرفته شده برای تدوین طرح کامل کسب و کار به همراه درصد وزن هر کدام از امتیاز کل طرح عبارتند از:

۱مشخصات کلی طرح

شامل عنوان طرح، نام طراح یا طراحان، مدت تخمینی انجام طرح، میزان سرمایه اولیه موردنیاز

۲خلاصه طرح (چکیده اجرایی)

۳تشریح کسب و کار (۱۰٪)

۳-۱-  توصیف کالا‌ خدمت / فرآیند شامل: ایده، نوآوری، پتانسیل‌ها‌و فرصت‌های ایجاد کسب‌و‌کار، قابلیت تجاری سازی
۳-۲- درآمد کسب و کار (میزان تولید و ارایه خدمت، سطح توزیع و …)
۳-۳- شکل کسب و کار (حقوقی، حقیقی، …)

۴تشریح و توجیه فناوری (۲۵٪)

۴-۱- نوآوری
۴-۲- فرآیند دستیابی به فناوری (مهندسی معکوس، اختراع، …) و نوع محافظت از آن
۴-۳- زمینه‌های کاربرد فناوری
۴-۴- وضعیت کنونی فناوری و مقایسه با فناوری‌های رقیب
۴-۵- ریسک‌های مربوط به فناوری و راه حل‌های کاهش آنها
۴-۶- تأثیرات اجتماعی / مزایای فناوری / ویژگیهای منحصر بفرد
۴-۷- ارزش مالی فناوری

۵تحلیل بازار (۱۵٪)

۵-۱- تحلیل صنعت (آینده این کسب و کار، رقبای این کسب و کار)
۵-۲- مطالعه و تحقیق بازار (بخش‌بندی بازار، پتانسیل بازار، نوع مشتری)
۵-۳- برنامه‌ریزی بازار (استراتژی‌های قیمت‌گذاری، استراتژ‌یهای توزیع و تبلیغات، آینده محصول یا قیمت‌گذاری)
۵-۴- مدل بازاریابی (فروش محصول، فروش فناوری و …)

۶ارزیابی ریسک کسب و کار (۱۰٪)

۶-۱- نقاط ضعف کسب و کار
۶-۲- ارزیابی ریسک در ارتباط با پذیرش بازار و تغییر در رفتار مشتریان و سرمایه‌گذاران
۶-۳- ریسک‌های ناشی از تغییرات اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، اقتصادی، محیطی و قانونی
۶-۴- راه‌های مقابله با ریسک‌ها و برطرف کردن ضعف‌ها

۷برنامه‌ریزی و توجیه مالی (۱۵٪)

۷-۱- میزان سرمایه و منابع تأمین آن
۷-۲- پیش‌بینی حساب سود و زیان و نقطه سر به سر
۷-۳- پیش‌بینی و توجیه درآمدها

۸برنامه اجرایی و سازمانی (۱۲٪)

۸-۱- ارائه مراحل اجراء و زمان‌بندی آنها
۸-۲- امکانات و فناوریهای موردنیاز برای اجرا
۸-۳- تأمین‌کنندگان امکانات و محل اجراء
۸-۴- ساختار تشکیلاتی (مشخصات نیروی انسانی و نحوه بکارگیری، شکل مالکیت، …)

۹ضمائم و سایر مستندات (۸٪)

شامل داده‌های بازار، فهرست قیمت‌ها، پیشینه مطالعات فناوری، تصاویر / نقشه‌ها، …

توجه: ۶۵٪ کل امتیاز داوری مربوط به داوری‌ مراحل اول و دوم و ۳۵٪ مربوط به مرحله نهایی (دفاعیه حضوری) می‌باشد.

نکات مهم

۱- طرح باید بر روی کاغذ A4 به صورت یک‌رو و تایپ شده ارائه گردد.
۲- طرح کامل حداکثر در ۳۰ صفحه ارائه گردد.
۳- طرح اولیه و طرح کامل لازم است در فرمت PDF به آدرس الکترونیکی جشنواره (shtf@istt.ir) و در فرمت word به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.
۴- طرح ارائه شده نباید ناقض هیچ نوع حق مالکیتی باشد.
۵- داوری طرحهای کامل در سه مرحله زیر صورت می‌گیرد
۵-۱ مرحله اول داوری شامل بررسی کلی طرحها از نظر رعایت اصول وساختار نگارش طرح کسب‌وکار و همچنین سطح فناوری طرح
۵-۲ مرحله دوم داوری شامل بررسی طرحها از نقطه نظر محتوی و عملیاتی بودن فناوری بکار گرفته شده در طرح و پرداختن به جزئیات هر یک از سرفصل‌های طرح کسب‌وکار
۵-۳ داوری مرحله سوم بصورت حضوری و روزهای برگزاری جشنواره انجام می‌گیرد.
۶- ۶۵٪ از امتیاز هر طرح مربوط به مرحله اول و دوم داوری و ۳۵٪ مربوط به مرحله سوم داوری است

برچسپهای نوشته

About the author