الگویی برای انتخاب و تدوین استراتژی توسعه بازار (مطالعه موردی صنام)

چکیده

محیط پرتلاطم کسب و کار; تغییرات سریع فنآوری صنعت الکترونیک، لوازم خانگی و تلویزیون و تحولات سریع بازار، شرکت ها را وا می‌دارد تا برای بقا و رشد، متناسب با توانمندی‌های خود، شرایط محیط (بازار) و تحولات تکنولوژیک، استراتژی‌های مختلفی را برگزینند.
دراین مقاله با ارائه مدلی، ابتدا با توجه به عوامل خارجی و داخلی به تعیین موقعیت فعلی شرکت در کسب و کار خود به کمک ماتریس عوامل داخلی و خارجی اقدام می‌نمائیم. تعیین موقعیت فعلی شرکت می‌تواند توانمندی داخلی و فرصت‌های جذاب را برای توسعه مشخص نماید. فهرست محصولات ممکن و جذاب را بر اساس مدل پنج نیروی پورتر تعیین و برای انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه از مدل انسوف که استراتژی‌های مختلفی را برای توسعه بازار و محصولات ارائه می‌کند بهره گرفته و از دیدگاه خبرگان صنعت، مدیران شرکت و عاملین فروش شرکت در نظرسنجی‌ها استفاده می‌کنیم; در پایان با معیارهای ارائه شده توسط هابربرگ برای تست استراتژی، به عنوان فیلتر، استراتژی نهایی انتخاب می‌گردد.

دانلود کامل مقاله

برچسپهای نوشته

About the author