صورتحساب گردش نقدینگی (Cash Flow)

صورتحساب گردش نقدی در حقیقت یک پیش‌بینی از وضعیت جاری مالی شما در تاریخ‌های مورد نظر است. به عبارتی پول واقعی جمع‌آوری‌شده از فروش و پولی که برای هزینه‌های هر ماه پرداخت می‌شود را گردش نقدینگی یا جریان نقدی (Cash Flow) گویند.

برای تهیه این صورت:

۱. منابع درآمد نقدی خود را لیست کنید:

  • درآمدها (پولی که شما از مشتری بابت فروش محصول خود دریافت می‌کنید)
  • وام
  • سرمایه‌گذاری‌ها: سرمایه‌گذاری پولی است که شما از طرق مختلف وارد کسب و کار می‌کنید. سرمایه‌گذاری در کار، سهام سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد.

۲. منابع هزینه‌ای خود را لیست کنید.

  • هزینه‌های ماهیانه (رفت و آمدها، تماس‌ها و تلفن‌ها، کارمندان، تایپ و کپی، تبلیغات، قبوض و مالیات و بیمه و …)
  • هزینه‌های بهره‌برداری (آغازین): هزینه‌های خرید مواد اولیه، چاپ بروشور‌های تبلیغاتی، هزینه‌های R&D، تجهیزات و … در حقیقت هزینه‌هایی که فقط یکبار برای همیشه می‌پردازید.

برچسپهای نوشته

About the author