صورتحساب ترازنامه (Balance Sheet)

ترازنامه تصویر مالی کسب و کار شما را در یک نقطه زمانی خاص نشان می‌دهد. به عبارت دیگر صورت ترازنامه چیزی را که شما دارید، در مقابل آن چیزی که بدهکار هستید مشخص می‌کند. ذیلاً اجزای یک ترازنامه نشان داده شده است. دارایی‌ها را در سمت راست و بدهی و سرمایه را در سمت چپ فهرست کنید.

ترازنامه:
دارایی‌های جاری     بدهی‌های جاری
————–         ————–
————–         ————–
دارایی‌های ثابت     بدهی‌های ثابت (دیون بلند مدت)
————–       —————
————–       —————
سایر دارایی‌ها
————–
————–
کل دارایی‌ها     کل بدهی‌ها
————–   ————–
حقوق صاحبان سهام
—————————————————————-
جمع دارایی‌ها = جمع بدهی‌ها + سرمایه ( حقوق صاحبان سهام)

نمونه پیش‌بینی صورتحساب سود و زیان: (آموزشگاه زبان)

شرح  سال اول سال دوم سال سوم
 فروش کل(دریافت شهریه)  ۴۵.۰۰۰.۰۰۰  ۶۳.۰۰۰.۰۰۰  ۸۱.۰۰۰.۰۰۰
 کل هزینه‌های سالانه (قیمت تمام شده محصول)  ۵۷.۱۹۰.۰۰۰  ۴۱.۲۸۰.۰۰۰  ۵۹.۲۸۰.۰۰۰
 سود خالص قبل از کسر مالیات  ۱۲.۱۹۰.۰۰۰ ۲۱.۷۲۰.۰۰۰ ۲۱.۷۲۰.۰۰۰
 مالیات (۱۰٪)  ۱.۲۱۹.۰۰۰   ۲.۱۷۲.۰۰۰   ۲.۱۷۲.۰۰۰
 سود خالص پس از کسر مالیات  ۱۰.۹۷۱.۰۰۰  ۱۹.۵۴۸.۰۰۰  ۱۹.۵۴۸.۰۰۰

استفاده از تحلیل نقطه سر به سر در توجیه اقتصادی فعالیت، روش تأمین سرمایه، برنامه جهت اخذ وام و استفاده از هر گونه تسهیلات مالی و بانکی، کنترل‌های درون سازمانی شامل نحوه کنترل گردش نقدینگی، فروش، ورود و خروج کالا، حق امضای چک و قراردادها و روش پیشگیری از فساد مالی در مؤسسه نیز در این بخش مطرح می‌گردد.

برچسپهای نوشته

About the author