چهارچوب کلی نوشتن یک طرح بازاریابی از ساختار زیر تبعیت می‏کند و محتوای آن نیز بر اساس برآوردها و مطالعات انجام شده تغییر خواهد کرد.
خلاصه مدیریتی: این بخش شامل اطلاعاتی جامع و سطح بالا از برنامه بازاریابی است که در اختیار مدیران قرار می‏گیرد و آنها را به مطالعه جزییات طرح راغب می‏سازد. از آنجا که غالب مدیران همواره دچار کمبود وقت هستند ، طرح بازاریابی را با عجله و نگاهی گذرا بررسی می‏کنند و در نتیجه ممکن است پیام و منظور اصلی طرح را به روشنی درک نکنند. از این رو لازم است چکیده کاملی از طرح را در یک و حداکثر دو صفحه تهیه کرده و در چند خط پایانی نیز اطلاعات مربوط به مسائل مالی مورد نیاز ذکر شود. این خلاصه به عنوان یک ابزار ارتباطی برای کارمندان و مشتریان بالقوه که می‏خواهند از ذهنیات واندیشه ما آگاه شوند از اهمیت زیادی برخوردار است.
تحلیل موقعیت: یکی از بخشهای مهم و برجسته در یک طرح بازاریابی تحلیل موقعیت است که از جنبه‏های مختلف تهیه وارائه می‏شود. تحلیل شرکت، تحلیل مشتری، تحلیل رقبا ، تحلیل همکاران ، تحلیل محیط و تحلیل SWOT از جمله تحلیلهایی است که در این بخش می‏بایست صورت پذیرد. SWOT نوعی تجزیه و تحلیل سازمانی است که سازمانها را قادر می‏سازد منابع داخلی خود را در دوره‏های قدرت و ضعف تجزیه و تحلیل کرده و آنها را در برابر محیط خارجی در دوره فرصتها و تهدیدها با هم هماهنگ کنند.
بخش‏بندی بازار: در این قسمت بر اساس اولویتهای مختلف ، نسبت به بخش‏بندی بازار اقدام می‏شود . اطلاعات مربوط به هر یک از این بخش‏ها بر اساس مواردی مانند درصد فروش، نیازهای بازار ، نحوه مصرف، نحوه دسترسی و میزان حساسیت به قیمت ، استخراج می‏شود.
راهبردهای بازاریابی تناوبی: این قسمت از از کار با تهیه لیستی از پیشنهادهای مختلف قبل از رسیدن به راهبرد نهایی همراه است. برای این کار باید اولویتهایی را تعیین کرد. اولویتها شامل تخفیف در قیمت محصولات ، نحوه بازآفرینی نام تجاری، موقعیت‏یابی به وسیله جایزه دادن، محصولات با ارزش و … است.
راهبردهای گزینش شده بازاریابی: در این قسمت باید به علل گزینش یک راهبرد خاص پرداخت. برای این منظور می‏بایست شاخصهای بازاریابی مختلط که شامل محصول ، قیمت ، توزیع و ترویج است مورد توجه قرار گیرند.

  • محصول: مباحث مربوط به محصول باید در مورد مزایای استفاده از محصول باشد و به تشریح مواردی از قبیل نام تجاری کالا ، کیفیت ، خدمات پس از فروش و …بپردازد.
  • قیمت: بحث در مورد راهبردهای قیمت شامل متغیرهای لیست قیمت ، تخفیف‏ها، شرایط پرداخت و … می‏شود.
  • توزیع: موارد مربوط به توزیع شامل کانال‏های مختلف توزیع، واسطه‏ها ، امور لجستیک شامل جابه‏جایی، انبار و پیگیری سفارشات است.
  • ترویج: شامل فعالیت‏های مربوط به روابط عمومی ، برنامه‏های تبلیغاتی ، فروش شخصی است.

برنامه‏ریزی‏های کوتاه مدت و بلند مدت: در این قسمت بر اساس مراحل بالا برای پیاده‏سازی طرح ، برنامه‏ریزی و زمان‏بندی‏های لازم صورت گرفته و زمان دست‏یابی به هر یک از اهداف تعیین شده ذکر می‏شود.
نتیجه: بخش پایانی شامل خلاصه‏ای است از مطالب تهیه شده در بخشهای قبل که بیان‏کننده نتایج طرح است. از جمله موارد مربوط به این بخش می‏توان ضمیمه‏ها ، آمار و برآوردهای بازار ، جداول ، سود و … را نام برد.

منبع : سایت آفتاب

برچسپهای نوشته

About the author