طرح بازاریابی یک برنامه مفصل و مدون است که جهت‌گیری بلندمدت بخش بازاریابی یک شرکت را نشان می‌دهد و برای شرکت‌های بزرگ سندی اساسی و حیاتی به شمار می‌رود. این برنامه بر اساس روشی که در این نوشتار معرفی می‌شود، از شش قسمت تشکیل شده است:

 1. اهداف و ماموریت‌ها
 2. تجزیه و تحلیل وضعیت
 3. استراتژی‌ها و اهداف
 4. برنامه‌های تاکتیکی بازاریابی
 5. بودجه‌بندی، تحلیل عملکرد و پیاده‌سازی
 6. ملاحظات جانبی

در ادامه به بررسی هر یک از بندهای فوق پرداخته می‌شود:

۱اهداف و ماموریت‌ها

در این قسمت ابتدا هدف از تهیه‌ی این سند بیان می‌شود. برای مثال هدف تهیه‌ی یک طرح بازاریابی می‌تواند به صورت زیر باشد:
“هدف تهیه‌ی این سند معرفی کالای جدید، ورود به بازار جدید، افزایش رشد کالای موجود و ارزیابی برنامه‌ی سالانه و… است”
و یا مثالی دیگر:
“هدف تهیه‌ی این سند تنظیم و تدوین استراتژی یک واحد فعالیت استراتژیک است”
پس از معرفی، هدف “ماموریت” تشریح می‌شود. بیانیه‌ی ماموریت شامل چند جمله‌ی مختصر است که به موارد زیر اشاره می‌کند:

 1. فلسفه بنیادین سازمان
 2. مشتریان
 3. کالاها و خدمات
 4. ارزش‌های اساسی
 5. و غیره

۲تجزیه و تحلیل وضعیت

تجزیه و تحلیل وضعیت نگاهی به وضعیت حال و آینده است. این کار از چند دیدگاه بررسی می‌شود:

 1. تجزیه و تحلیل محصول جاری
 2. تجزیه و تحلیل بازار موجود
 3. تجزیه و تحلیل شبکه‌ی توزیع
 4. تجزیه و تحلیل مالی
 5. تجزیه و تحلیل رقبا
 6. سایر تجزیه و تحلیل‌ها

در تجزیه و تحلیل محصول جاری موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 1. ویژگی‌ها و صفات محصول
 2. قیمت‌گذاری محصول
 3. کانال‌های توزیع محصول
 4. ترفیع و ارتقای کیفیت محصول
 5. خدمات اضافی محصول

در تجزیه و تحلیل بازار موجود موارد زیر مورد بررسی می‌شود:

 1. جهت‌گیری‌ها در بازار هدف
 2. ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی بازار هدف
 3. ویژگی‌های مشتریان هدف
 4. تخمین بازار هدف
 5. تحلیل فرآیند خرید مصرف کننده

در تجزیه و تحلیل شبکه‌ی توزیع موارد زیر بررسی می‌شود:

 1. کانال‌های توزیع و زنجیره‌ی تامین
 2. انتظارات توزیع‌کنندگان
 3. فرآیندهای خرید
 4. نقش محصول در امر توزیع
 5. ابعاد توزیع

در تجزیه و تحلیل شبکه‌ی رقبا موارد زیر بررسی می‌شود:

 1. وضعیت “آمیخته بازاریابی” رقبا شامل محصول، ترفیع ، توزیع و قیمت
 2. نقاط ضعف و قوت رقبا
 3. روند بازاریابی هر یک از رقبا

در تجزیه و تحلیل مالی موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱- تجزیه و تحلیل فروش

   • براساس محصول
   • براساس کانال‌های توزیع
   • براساس مناطق
   • براساس سهم بازار

۲- تجزیه و تحلیل سود

 • هزینه‌های بازاریابی
 • درآمدها

و سرانجام در سایر تجزیه و تحلیل‌ها موارد زیر بررسی می‌شود:

 1. تجزیه و تحلیل مسایل و فرصت‌های محیطی
 2. تجزیه و تحلیل به کمک ماتریس‌ها و منحنی عمر محصول
 3. خلاصه وضعیت جاری

۳اهداف و استراتژی‌ها

در این بخش اهداف و استراتژی‌های بازاریابی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۱– اهداف بازاریابی شامل:

 • سهم بازار
 • اهداف ترفیعی
 • اهداف توزیع
 • اهداف محصول
 • اهداف قیمت‌گذاری
 • سودآوری
 • حاشیه‌ی فروش
 • فروش
 • مشتریان
 • اهداف تحقیقاتی
 • و غیره

۲- استراتژی‌های بازاریابی شامل:

 • رشد بازار (برای محاسبه‌ی این رشد می‌توان از ماتریس “آنسف” استفاده کرد)
 • ثبات بازار
 • کنترل هزینه‌ها
 • خروج از بازار

۴برنامه‌های تاکتیکی بازاریابی

در این قسمت برنامه‌های تاکتیکی و میان مدت برای دست‌یابی به اهداف یاد شده تهیه می‌شود که شامل موارد زیر است:

 1. برنامه‌ی تاکتیکی بازار شامل:
  جایگاه‌یابی و موضع‌یابی محصول، فروش، بخش‌بندی بازار و غیره.
 2. برنامه‌ی تاکتیکی محصول شامل:
  شرح خلاصه‌ای از محصول، بسته‌بندی، آرم و نشان تجاری، برچسب‌گذاری و غیره.
 3. برنامه‌ی تاکتیکی توزیع شامل:
  نوع کانال‌ها ، دامنه‌ی پوشش، هزینه‌های کانال‌ها، تغییرات کانال‌ها و غیره.
 4. برنامه‌ی تاکتیکی ترفیع شامل:
  تبلیغات، فروش حضوری، روابط عمومی، آگهی و غیره.
 5. برنامه‌ی تاکتیکی قیمت‌گذاری شامل:
  استراتژی قیمت‌گذاری، عوامل موثر بر قیمت‌گذاری، گزینه‌های قیمت‌گذاری

۵بودجه‌بندی، تحلیل عملکرد و اجرا

این مرحله نیز در سه گام انجام می‌شود.

 1. بودجه‌بندی بازاریابی شامل: بودجه‌ی هر یک از تصمیمات تاکتیکی بازاریابی، تفکیک بودجه بر اساس سال و ماه و تفکیک بودجه براساس محصول، توزیع، ترفیع و تحقیقات.
 2. تحلیل عملکرد؛ در این مرحله می‌توان از روش نقطه سربه‌سر و نسبت‌های مالی و مانند آن استفاده کرد.
 3. اجرا؛ در این گام زمان‌بندی تفصیلی کار و مسوولان انجام کار تعیین می‌شوند.

۶سایر ملاحظات

سایر عواملی که در بندهای قبل قابل گنجاندن نباشند، در این مرحله عنوان می‌شوند. این عوامل شامل موارد زیر هستند:

 1. عوامل داخلی
 2. عوامل خارجی
 3. محدودیت‌های تحقی

برچسپهای نوشته

About the author